JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

 

Artikel 1. toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle produkten die u op www.hondenmetaandacht.nl aantreft.
1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door Honden met Aandacht schriftelijk worden vastgelegd.
1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van Honden met Aandacht.
1.4 Honden met Aandacht  is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.

Artikel 2. totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst met Honden met Aandacht komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.
2.2 De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar info@hondenmetaandacht.nl

2.3 Het product mag tot maximaal zeven dagen na aankoop (= factuurdatum) worden geretourneerd indien verpakking en product in orginele staat en niet beschadigd.

Artikel 3. prijzen, producten, aanbiedingen
3.1 Alle prijzen op www.hondenmetaandacht.nl zijn in euros en inclusief BTW, maar exculsief verzendkosten.
3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3.3 Producten blijven eigendom van Honden met Aandacht tot ontvangst van betaling van datzelfde product.

Artikel 4. betaling
4.1 Bij bestellingen via Honden met Aandacht kan op de volgende wijze worden betaald: Vooraf betaling per bank en via Ideal.
4.2 verzendkosten zijn voor rekening klant, dit zijn de geldende tarrieven van TPG post

 

Artikel 5. levering en leveringstijd
5.1 Bestellingen worden op maandagavond tussen 19.00 en 21.00 uur afgeleverd. Honden met Aandacht streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 1 week te leveren.
5.2 Zodra de te leveren producten afgehaald worden gaat het transportrisico over op de klant.

Artikel 6. retourneren
6.1 Het product mag tot maximaal zeven dagen na aankoop worden geretourneerd ( zie artikel 2.3 )
6.2 Terugbetaling in geval van retour gehaald/gebracht product vindt plaats binnen tien dagen.
6.3 Retournering is enkel mogelijk met orginele factuur.

Artikel 7. garantie en aansprakelijkheid
7.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.
7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.3 Honden met Aandacht is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Honden met Aandacht.
7.4 Als Honden met Aandacht om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.
7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
- Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
- Als de orginele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
- Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- Als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.